Backup

Backup oparty o VCC pozwala tworzyć kopie zapasowe maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych i stacji roboczych/laptopów w bezpiecznej lokalizacji zewnętrznej, bez potrzeby wdrażania odrębnej, złożonej infrastruktury i ponoszenia związanych z nią kosztów. Funkcja Veeam Cloud Connect udostępnia w pełni zintegrowaną, szybką i bezpieczną metodę tworzenia i przywracania kopii zapasowych z chmury. Wystarczy jedynie wybrać 3S Data Center jako dostawcę usług współpracującego z firmą Veeam i wskazać prowadzone przez firmę repozytorium, do którego mają trafić kopie zapasowe. Bezpieczeństwo transferowanych danych zapewnione jest przez szyfrowaną transmisję z wykorzystaniem technologii: SSL/TLS, AES-256 oraz zmiennych kluczy.

Funkcjonalność Veeam Cloud Connect  dostępna jest bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat i uzyskiwania dodatkowej licencji. Do uruchomienia usługi niezbędna jest jednak subskrypcja usługi 3S VM Cloud Backup u uczestnika programu Veeam Cloud Provider udostępniającego chmurowe repozytorium kopii zapasowych – tę usługę udostępnia właśnie 3S Data Center.

Klient ma do dyspozycji 2 regiony świadczenia usługi: KAT oraz WAW. Zasoby i ich rozliczanie w ramach regionów są niezależne dając pełną kontrolę klientowi w zakresie realizacji polityki przechowywania. Klient może realizować backup i restore, kiedy chce oraz skąd chce, w ramach wykupionego limitu zasobów. Ma również możliwość samodzielnego odtwarzania danych bez udziału inżynierów 3S (self-service).

Do usługi dostępna jest konsola web do centralnego zarządzania użytkownikami i zadaniami kopii zapasowych oraz odzyskiwania danych.

W ramach zadania (Job) wykonywana jest kopia wybranych vApp i VM, w cyklu codziennym, z możliwością wyboru ilości punktów przywracania (ilości kopii z poprzednich dni). Zadanie wykonywane jest automatycznie w ustalonym oknie backupowym, lub ręcznie na żądanie. Odzyskiwanie danych odbywa się na poziomie całych vApp/VM lub pojedynczych plików. Użytkownik powiadamiany jest automatycznie o stanie wykonanego zadania, drogą e-mailową.

Istnieje również możliwość zabezpieczenia danych w lokalnym środowisku użytkownika.  Backup stacji roboczych i serwerów fizycznych (Windows, Linux) odbywa się metodą agentową, natomiast proces sporządzania kopii zapasowych maszyn wirtualnych metodą bezagentową z wykorzystaniem dodatkowego, dedykowanego serwera backupu.

Regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa zasobów powinno stanowić stały element strategii bezpieczeństwa firmy. 

VEEAM Backup dla Microsoft Office 365  -> Zobacz więcej

Możliwe jest dodatkowe dokupienie do tej usługi opcji anti-ransomware, polegające na włączeniu opcji przechowywania danych w chmurze przez dodatkowy okres czasu pomimo realizacji kasowania danych z poziomu konsoli VBR (np. przez 7 dni). Dane w takiej sytuacji (kasowania danych) przenoszone są tymczasowo poza chmurowe repozytorium klienta tak, aby atakujący nie miał do nich dostępu, chroniąc tym samym przed ryzykiem utraty ostatnich kopii zapasowych przy próbie ataku środowiska klienta.

Usługa 3S Cloud Backup świetnie łączy się z usługą 3S Cloud Disaster Recovery rozszerzając możliwości protekcji o szybkie uruchamianie wirtualnych maszyn z gotowych replik wprost z chmury (DRaaS).

Do korzystania z usługi niezbędne jest posiadanie jednego z pakietów Veeam, w min. wersji v8:

 • Veeam Availability Suite™
 • Veeam Backup & Replication™
 • Veeam Backup Essentials™

Korzyści usługi:

 • usługa dostępna z każdego miejsca poprzez Internet
 • proste rozliczanie = rozliczanie per VM/Agent + przestrzeń na kopie zapasowe
 • brak opłat za transfer danych in/out chmurowego repozytorium
 • darmowa WAN akceleracja ograniczająca ilość przesyłanych danych
 • znana i sprawdzona technologia lidera rynku, firmy VEEAM Software
 • wsparcie certyfikowanych ekspertów Grupy 3S
 • dane składowane w polskim Klastrze 3S Data Center
 • bardzo niski próg wejścia w usługę (elastyczny abonament)
 • bardzo szybki proces uruchomienia

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz a nasz zespół jak najszybciej się z Tobą skontaktuje.

  Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu ulepszenia działania seriwsu