Zapytaj
o usługę
Ico-1
Wyceń
Ico-2
Youtube
Ico-3

Virtual Data Center

Kompleksowa usługa, która bez konieczności inwestowania w fizyczną infrastrukturę, pozwala użytkownikowi zbudować własne skalowalne i zwirtualizowane środowisko IT w oparciu o technologie Vmware®.

Poprzez dostęp do elastycznie rozdzielonej puli zasobów (CPU, pamięć RAM, wydajna przestrzeń dyskowa), oraz wirtualizację sieci NSX, VDC daje użytkownikowi możliwość dynamicznego reagowania na zmieniające się potrzeby w zakresie infrastruktury IT. Użytkownik sam kreuje swoje środowisko sieciowe oraz decyduje o ilości maszyn wirtualnych, w ramach własnego wirtualnego data center.

 

Funkcjonalność

 • wirtualne środowisko IT
 • technologie VMware / Veeam
 • pełna kontrola nad zasobami
 • elastyczna konfiguracja sieci
 • możliwość reagowania na zmieniające się potrzeby w zakresie infrastruktury IT
 • możliwość automatyzacji poprzez API
 • konserwacja platformy po stronie dostawcy usługi

Technologia

 • VMware NSX
 • VMware vCloud Director
 • Veeam
 • Cisco

Usługi Powiązane

Managed Cloud

Usługi chmurowe pracujące na rzecz użytkownika, jednak w najlepszy możliwy sposób, kompleksowo zarządzane przez inżynierów 3S Data Center.

Doświadczenie i wiedza zespołu 3S Data Center gwarantują optymalne wykorzystanie potencjału zasobów chmurowych, redukcję ewentualnych przestojów, a także optymalizację kosztów IT po stronie użytkownika.

 

Funkcjonalność

 • brak konieczności zarządzania platformą wirtualizacyjną
 • środowisko prekonfigurowane przez inżynierów 3S DC
 • maintenance platformy po stronie dostawcy usługi
 • wirtualne środowisko IT

Technologia

 • VMware
 • Veeam
 • Cisco
 • Dell EMC

Usługi Powiązane

Dedicated Private Cloud

Usługi obliczeniowe oferowane użytkownikowi, uruchamiane na sprzęcie dedykowanym dla użytkownika, bez jakiegokolwiek współdzielenia infrastruktury z innymi użytkownikami.

Chmura dedykowana gwarantuje większość korzyści chmury publicznej (skalowalność, samoobsługa), zapewniając jednocześnie dodatkową kontrolę, wyższy poziom zabezpieczeń i przede wszystkim większą prywatność.

W modelu chmury prywatnej 3S dostarcza dwa rodzaje usług:

-        IaaS, która umożliwia użytkownikowi wykorzystanie jedynie infrastruktury informatycznej 3S DC,

-        PaaS, która dostarcza użytkownikowi infrastrukturę oraz platformę do uruchamiania aplikacji.

3S Data Center w ramach swojego Klastra dysponuje niezależnymi ośrodkami centrum danych i powierzchnią, pozwalającą wydzielić miejsce przeznaczone tylko i wyłącznie na potrzeby dedykowanego użytkownika.

 

Funkcjonalność

 • dedykowana sieć LAN / SAN
 • skalowalność i samoobsługa
 • dedykowany fizyczny lub wirtualny firewall

Technologia

 • VMware
 • Veeam
 • Microsoft

 

Usługi Powiązane

Global Public Cloud

Usługi i zasoby współdzielone pomiędzy większą grupą użytkowników, oferowane za pośrednictwem publicznej sieci Internet.

Usługi chmury publicznej działają w oparciu o współpracę z globalnymi chmurami światowymi, czyli dostawcami takimi jak Amazon Web Services i Microsoft Azure.

Inżynierowie 3S Data Center wspierają użytkowników przy projektowaniu i zarządzaniu usługami dostarczanymi przez te platformy, równocześnie dając możliwość utworzenia ultranowoczesnych rozwiązań hybrydowych.

Chmura publiczna jest rozliczana z faktycznego zużycia zasobów.

 

Funkcjonalność

 • wysoka skalowalność
 • konserwacja platformy po stronie dostawcy usługi
 • możliwość automatyzacji poprzez API

Technologia

 • Microsoft
 • Amazon Web Services

Hybrid Cloud

Połączenie chmury publicznej i prywatnej, łączące ich najlepsze cechy oraz umożliwiające udostępnianie danych pomiędzy nimi.

Hybryda pozwala użytkownikowi budować niestandardowe rozwiązania, np:

- kolokować część danych do 3S Data Center, a część przenosić do chmury publicznej lub też,

- większość danych przetrzymywać w chmurze publicznej, a centrum danych 3S wykorzystywać tylko do wybranych operacji.

Chmura hybrydowa łączy bezpieczeństwo chmury prywatnej oraz skalowalność chmury publicznej.

 

Funkcjonalność

 • możliwość korzystania z dodatkowych zasobów chmury publicznej
 • optymalizacja kosztów poprzez realizację skokowego zapotrzebowania na zasoby w chmurze publicznej

Technologia

 • Microsoft
 • Amazon Web Services
 • VMware
 • Veeam

Usługi Powiązane

Backup

Podstawowe zabezpieczenie danych użytkownika, polegające na tworzeniu kopii zapasowych. 3S ma możliwość zabezpieczenia danych zarówno we własnych data center, jak i w lokalnym środowisku użytkownika (onsite, offsite).

Kopia zapasowa chroni przed utratą ważnych danych, dlatego warto zadbać o jakość backupu i utworzyć ją z zgodnie z regułą 3-2-1, która mówi, że dane należy przechowywać w trzech egzemplarzach, na dwóch różnych nośnikach, w tym na na jednym poza siedzibą firmy.

Oferowana przez 3S Data Center usługa backupu została zaprojektowana w oparciu o oprogramowanie Veeam. Występuje on w postaci klasycznego Backup as a Service, lub chmurowej o Veeam Cloud Connect.

3S Backup Cloud Connect pozwala tworzyć kopie zapasowe maszyn wirtualnych w bezpiecznej lokalizacji zewnętrznej, bez potrzeby wdrażania odrębnej, złożonej infrastruktury i ponoszenia związanych z nią kosztów. Funkcja Veeam Cloud Connect udostępnia w pełni zintegrowaną, szybką i bezpieczną metodę tworzenia i przywracania kopii zapasowych z chmury.

 

Veeam przyznał 3S Data Center status PLATINUM Service Provider. 3S Data Center jest jedynym partnerem w Polsce o tym statusie. 

Do korzystania z usługi niezbędne jest posiadanie jednego z pakietów Veeam, w min. wersji v8:

 • Veeam Availability Suite™
 • Veeam Backup & Replication™
 • Veeam Backup Essentials™

Funkcjonalność Veeam Cloud Connect dostępna jest bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat i uzyskiwania dodatkowej licencji.

Do uruchomienia usługi niezbędna jest jednak subskrypcja usługi 3S VM Cloud Backup u uczestnika programu Veeam Cloud Provider udostępniającego chmurowe repozytorium kopii zapasowych – tą usługę udostępnia właśnie 3S Data Center.

Wystarczy wybrać 3S Data Center jako dostawcę usług współpracującego z firmą Veeam i wskazać prowadzone przez niego repozytorium, do którego mają trafić kopie zapasowe. Bezpieczna transmisja kopii zapasowych w postaci zaszyfrowanych danych odbywa się przez Internet, z wykorzystaniem optymalizacji przesyłu, dzięki akceleracji sieci WAN.

Zobacz Webinar:  BaaS + DRaaS, czyli jak poczuć się pewnie w niepewnych czasach.

 

Funkcjonalność

 • Application aware backup (Oracle, MSSQL, Exchange, Sharepoint, Office365)
 • Automatyzacja weryfikacji odtworzeń
 • Gwarancja poprawności zapisania danych
 • Łatwa obsługa konfiguracji

Technologia

 • Veeam Availability Suite
 • Veeam Agent
 • Dell EMC Avamar
 • Dell EMC Data Domian
 • Dell EMC SourceOne Archiving

Usługi Powiązane

Replication

Technika ochrony danych polegająca na synchronicznym przesyłaniu danych pomiędzy wybranymi niezależnymi centrami danych wchodzących w skład Klastra 3S Data Center.  Usługa jest dostosowana do konkretnych wymagań biznesowych. Zapewnia prosty i szybki sposób na zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury IT, natomiast samo wdrożenie nie wymaga przestojów systemów produkcyjnych.

Replikacja oznacza tworzenie lustrzanej kopii danych i ich przesyłanie do innej lokalizacji, w momencie gdy zachodzą w nich zmiany. Nie należy mylić jej z backupem, który umożliwia powrót do stanu plików z określonego punktu w czasie.

Stanowi rozszerzenie reguły 3-2-1 do 3-2-1-0, czyli dołożenie elementu Disaster Recovery do usługi backup.

3S Cloud Disaster Recovery to usługa zaprojektowana w oparciu o funkcjonalność Veeam Cloud Connect.

Rozwiązanie Disaster Recovery as a Service (DRaaS) może być testowane wg ustalonego harmonogramu w regularnych odstępach czasu, także w trakcie godzin pracy, bez przerw w działalności środowiska produkcyjnego. Możliwe są 2 podstawowe tryby usługi:

 • częściowe przełączenie wybranych serwerów (partial failover),
 • całkowite przełączenie środowiska klienta do chmury 3S (full failover).

Usługa nie ma ograniczeń w postaci odległości lokalizacji użytkownika od chmury 3S, ponieważ jedyny wymóg do uruchomienia usługi to dostęp do Internetu w lokalizacji użytkownika. Rozwiązanie pozwala na redukcję kosztów operacyjnych oraz kosztów wsparcia środowisk disaster recovery (porównując tradycyjne rozwiązania, które działają np. na poziomie replikacji macierzowej). 

Do korzystania z usługi niezbędne jest posiadanie jednego z pakietów Veeam, począwszy od wersji v9:

 • Veeam Availability Suite™, Veeam Backup & Replication™ lub Veeam Backup Essentials™.
 • jeśli użytkownik nie posiada jednego z w/w pakietów Veeam - jego wdrożenie będzie częścią usługi.

Funkcjonalność Veeam Cloud Connect dostępna jest bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat i uzyskiwania dodatkowej licencji. 

Bezpieczeństwo transferowanych danych zapewnione jest przez szyfrowaną transmisję z wykorzystaniem technologii: SSL/TLS, AES-256 oraz zmiennych kluczy.

3S Data Center zapewnia bezpieczne środowisko klasy enterprise dla serwerów wirtualnych bez potrzeby wdrażania odrębnej, złożonej infrastruktury i ponoszenia związanych z nią kosztów. Usługa i środowisko zapasowe monitorowane jest w trybie 24/7/365 przez zespół NOC (Network Operations Center).

3S Data Center oferujemy wsparcie doświadczonych, certyfikowanych inżynierów (m.in. oprogramowania VEEAM, którego jest Platinum Service Providerem), co gwarantuje jakość oferowanego wsparcia.

Więcej o usłudze Veeam Cloud Connect Replication:

Więcej o Klastrze 3S Data Center:

 

Funkcjonalność

 • Natychmiastowy dostęp do zreplikowanej maszyny, bez przestoju i konieczności odtworzenia,
 • Automatyzacja weryfikacji zreplikowanych zasobów
 • Testowe / częściowe / pełne przełączanie na środowisko Disaster Recovery

Technologia

 • Veeam

 

Usługi Powiązane

Storage

3S Storage to zestaw usług typu Storage as a Service , opartych o profesjonalne, bezpieczne i zdublowane macierze dyskowe umieszczone w 3S Data Center. Przechowywanie danych w profesjonalnym data center, gwarantuje o wiele wyższy poziom bezpieczeństwa, niż własna serwerownia.

Przechowywanie danych w chmurze, gwarantuje użytkownikowi dostęp do jego danych z każdego miejsca i w każdym czasie, pod warunkiem dostępu do sieci Internet. Storage wiąże się z redukcją kosztów poprzez brak potrzeby rozbudowy własnej infrastruktury.

Dzięki światłowodowej sieci 3S, serwery użytkownika mogą korzystać z 3S Storage dokładnie tak samo jak z lokalnych zasobów. 3S dostarcza infrastrukturę i pomoc wykwalifikowanych inżynierów, aby wspierać tworzenie własnych, skalowalnych i elastycznych środowisk IT w oparciu o dostępne komponenty Grupy 3S – nowoczesne data center, własną sieć światłowodową oraz szereg krajowych i zagranicznych punktów styku z innymi operatorami telekomunikacyjnymi. 

Rozwiązanie dostępne jest w dwóch wariantach:

 • 3S Storage –  usługa dostępna przez protokół iSCSI dla użytkowników 3S Data Center poprzez lokalną sieć SAN.
 • 3S OPTI Storage – usługa dostępna przez internet dla wszystkich użytkowników, dostęp przez https za pomocą API zgodnego z S3 Amazon.

Podstawowe zalety 3S Storage:

 • profesjonalne, zdublowane macierze dyskowe – bezpieczeństwo w standardzie,
 • przewidywalność i optymalizacja kosztów utrzymania pamięci masowych – usługa w modelu abonamentowym,
 • bliskość geograficzna i bezpieczeństwo profesjonalnego centrum danych – nieanonimowe data center, dostępne dla Ciebie i Twoich danych – fizycznie i za pośrednictwem dostępnych sieci telekomunikacyjnych,
 • SLA – jakość i odpowiedzialność potwierdzona pisemną gwarancją dostępności usługi,
 • bezpieczna transmisja danych z dedykowanym pasmem – możliwość zamówienia dedykowanej, prywatnej transmisji danych do wykupionej przestrzeni dyskowej, która nie blokuje internetu użytkownika transmisją do usługi 3S Storage,
 • dostęp przez protokół iSCSI (lokalnie w 3S DC) lub https (dostęp spoza 3S DC).

 

Funkcjonalność

 • Dostępność w konfiguracjach: Block / File / Object
 • Dostępny lokalnie z data center lub wprost z sieci Internet
 • Wysoka dostępność
 • Macierze klasy Enterprise

Technologia

 • CIFS, NFS, iSCSI, FC, FCoE, S3, VTL

Usługi Powiązane

Archiving

Powszechnym sposobem przechowywania danych są taśmy fizyczne oraz wirtualne, a także storage obiektowy (S3)

VTL (Virtual Tape Library) to technologia tworzenia kopii zapasowych danych oparta na wirtualizowaniu aplikacji taśmowej. VTL to inaczej oprogramowanie wirtualizujące bibliotekę taśmową. Rozwiązania VTL zapisują informacje na dyski (zachowując formaty danych używane w środowisku biblioteki taśmowej).

 

Funkcjonalność

 • Długoterminowe przechowywanie danych
 • Zgodność z normami i regulacjami prawnymi

Technologia

 • Veeam
 • Dell EMC

Usługi Powiązane

Office 365

Wszyscy znamy takie aplikacje spod znaku Microsoft jak: Word, Excel, Outlook czy PowerPoint. Office 365 jest następcą klasycznego pakietu biurowego, którego odróżnia od innych nastawienie na obsługę danych w chmurze, większa integracja z usługami Microsoftu oraz zupełnie nowy sposób podejścia do pracy z dokumentami.

Office365 to narzędzia pracy niezbędne w dużych korporacjach jak i w niewielkiej firmie. Praca w środowisku Office365 jest możliwa w czasie rzeczywistym, z dowolnego miejsca i na każdym urządzeniu (komputer stacjonarny, mobile). Uzyskaj dostęp do dużych i niezawodnych skrzynek pocztowych serwera Microsoft Exchange. Pozostań w kontakcie dzięki usłudze Skype for Business oraz aplikacji Teams, do których możesz przypisać swój stacjonarny numer telefonu. Organizuj spotkania, rezerwuj sale i samochody służbowe, twórz plany dla zespołu i prowadź projekty. Wszystkie dokumenty firmowe miej zawsze pod ręką dzięki bezpiecznej aplikacji Onedrive

Przekonaj się jakie możliwości daje Office365. Wybierz swój plan, przetestuj, zapytaj naszych ekspertów!

 

Zobacz Webinar: Saas - bezpieczna praca grupowa w pakiecie Ms Office 365

 

Technologia

 • Microsoft

Managed OS/DB

Usługa polegająca na zarządzaniu zewnętrzną, powierzoną infrastrukturą (serwerownią) użytkownika. Specjaliści 3S Data Center na podstawie dokonanej wcześniej analizy, optymalizują jej następujące parametry środowiskowe: system zasilania (zużycie prądu, wskaźnik PUE), system gaśniczy, monitoring oraz efektywność chłodzenia.

Analiza optymalizacja i wsparcie pozwalają właściwie nadzorować urządzenia techniczne. Ciągłe monitorowanie pracy pozwala na wdrażanie udoskonaleń infrastruktury.

Zakres wsparcia przez 3S obejmuje m.in. aktualizację systemu zainstalowanego na serwerach użytkownika, jak i instalację poprawek oprogramowania, nadzór nad wykonywaniem kopii bezpieczeństwa baz danych, reakcję na wykryte ataki przeciwko serwerowi.

Usługa dostępna w trybie 24/7/365.

 

Technologia

 • Mirosoft
 • Linux
 • Docker
 • RedHat

Usługi Powiązane

Monitoring

Usługa, która obejmuje całość lub część infrastruktury użytkownika. Celem monitoringu jest minimalizacja ryzyka awarii i zapewnienie nieprzerwanej pracy, dlatego prowadzony jest w trybie całodobowym.

Nadzór infrastruktury często pozwala na profilaktyczne podejmowanie działań jeszcze przed wystąpieniem awarii, tym samym minimalizując ryzyko przestojów w pracy.

W przypadku wystąpienia awarii, monitoring pozwala skrócić czas przywrócenia systemów, poprzez szybkie i precyzyjne określenie źródła problemu.

Usługa dostępna w trybie 24/7/365.

 

Funkcjonalność

 • Monitoring infrastruktury fizycznej w modelu 24/7/365
 • Monitoring obciążenia sieci

Technologia

 • Nagios
 • Observium

Usługi Powiązane

Licences

Klasyczny model zakupu licencji oprogramowania takich producentów jak Microsoft, Vmware oraz Veeam.

Licencje oferowane przez 3S dzielimy na:

- jednorazowe (sprzedaż usługi)

- abonamentowe, zyskujące coraz większą popularność wśród użytkowników.

 

Warto przypomnieć, iż 3S Data Center znajduje się w gronie 1% partnerów Microsoft posiadających złoty certyfikat w rozwiązaniach Datacenter, Windows and Devices oraz Portfolio Management.

Veeam, producent rozwiązań służących do zapewniania dostępności infrastruktur wirtualnych, przyznał 3S Data Center status PLATINUM Service Provider.

3S Data Center uzyskał również status VMware Enterprise Service Provider.

 

Security

Środowisko IT, zbudowane przez 3S Data Center, oparte o kompleksowy system zabezpieczeń oraz dostosowane do potrzeb użytkownika.

Od momentu wdrożenia systemu, 3S Data Center może zarządzać środowiskiem IT oraz dbać o najwyższą i zawsze najbardziej aktualną ochronę poprzez monitoring w trybie 24/7/365 i proaktywne działania poprzez zespół dyżurnych inżynierów.

Przy budowie systemów zabezpieczeń 3S Data Center stosuje własne rozwiązania jak i korzysta z rozwiązań komercyjnych, budując unikalne rozwiązania hybrydowe

Trzeba też pamiętać, że „security” to nie tylko bezpieczeństwo systemowe i sieciowe, ale także bezpieczeństwo fizyczne, zabezpieczanie danych przed wyciekiem, szyfrowaniem czy po prostu ich utratą.

 

Funkcjonalność

 • Skany podatnościowe infrastruktury użytkownika
 • Weryfikacja konfiguracji systemów pod kątem bezpieczeństwa

Technologia

 • Tenable Nessus

Usługi Powiązane

Skontaktuj się

Jesteś zainteresowany ofertą klastra 3S Data Center? Zostaw nam swoje dane