Komponenty

Virtual Data Center

Managed Cloud

Dedicated Private Cloud

Global Public Cloud

Hybrid Cloud

Dedicated Servers

Backup

Replication

Storage

Archiving

Office 365

Managed OS/DB

Monitoring

Licences

Security

TeleCloud

Virtual Data Center

Kompleksowa usługa, która bez konieczności inwestowania w fizyczną infrastrukturę, pozwala użytkownikowi zbudować własne skalowalne i zwirtualizowane środowisko IT w oparciu o technologie VMware®.

Poprzez dostęp do elastycznie rozdzielonej puli zasobów (CPU, pamięć RAM, wydajna przestrzeń dyskowa), oraz wirtualizację sieci NSX, VDC daje użytkownikowi możliwość dynamicznego reagowania na zmieniające się potrzeby w zakresie infrastruktury IT.

Użytkownik może zarządzać usługą z każdego miejsca na świecie.

Użytkownik sam kreuje swoje środowisko sieciowe oraz decyduje o ilości maszyn wirtualnych, w ramach własnego wirtualnego data center. 

 

Funkcjonalność

 • wirtualne środowisko IT

 • technologie VMware / Veeam

 • pełna kontrola nad zasobami

 • elastyczna konfiguracja sieci

 • możliwość reagowania na zmieniające się potrzeby w zakresie infrastruktury IT

 • możliwość automatyzacji poprzez API

 • konserwacja platformy po stronie dostawcy usługi

 

Technologia

 • VMware NSX

 • VMware vCloud Director

 • Veeam

 • Cisco

 

 

 

 

Managed Cloud

Usługi chmurowe pracujące na rzecz użytkownika, jednak w najlepszy możliwy sposób, kompleksowo zarządzane przez certyfikowanych inżynierów 3S Data Center.

 

Doświadczenie i wiedza zespołu 3S Data Center gwarantują:

 • optymalne wykorzystanie potencjału zasobów chmurowych,

 • redukcję ewentualnych przestojów,

 • optymalizację kosztów IT po stronie użytkownika.

 

Funkcjonalność

 • brak konieczności zarządzania platformą wirtualizacyjną

 • środowisko prekonfigurowane przez inżynierów 3S DC

 • maintenance platformy po stronie dostawcy usługi

 • wirtualne środowisko IT

 

Technologia

 • VMware

 • Veeam

 • Cisco

 • Dell EMC

 

 

 

Dedicated Private Cloud

Usługi obliczeniowe oferowane użytkownikowi, uruchamiane na sprzęcie dedykowanym dla użytkownika, bez jakiegokolwiek współdzielenia infrastruktury z innymi użytkownikami.

Chmura dedykowana gwarantuje większość korzyści chmury publicznej (skalowalność, samoobsługa), zapewniając jednocześnie dodatkową kontrolę, wyższy poziom zabezpieczeń i przede wszystkim większą prywatność.

W modelu chmury prywatnej 3S dostarcza dwa rodzaje usług:

-        IaaS, która umożliwia użytkownikowi wykorzystanie jedynie infrastruktury informatycznej 3S DC,

-        PaaS, która dostarcza użytkownikowi infrastrukturę oraz platformę do uruchamiania aplikacji.

3S Data Center w ramach swojego Klastra dysponuje niezależnymi ośrodkami centrum danych i powierzchnią, pozwalającą wydzielić miejsce przeznaczone tylko i wyłącznie na potrzeby dedykowanego użytkownika.

 

Funkcjonalność

 • dedykowana sieć LAN / SAN

 • skalowalność i samoobsługa

 • dedykowany fizyczny lub wirtualny firewall

 

Technologia

 • VMware

 • Veeam

 • Microsoft

 

 

 

 

Global Public Cloud

Usługi i zasoby współdzielone pomiędzy większą grupą użytkowników, oferowane za pośrednictwem publicznej sieci Internet.

Usługi chmury publicznej działają w oparciu o współpracę z globalnymi chmurami światowymi, czyli dostawcami takimi jak Amazon Web Services i Microsoft Azure.

Inżynierowie 3S Data Center wspierają użytkowników przy projektowaniu i zarządzaniu usługami dostarczanymi przez te platformy, równocześnie dając możliwość utworzenia ultranowoczesnych rozwiązań hybrydowych.

Chmura publiczna jest rozliczana z faktycznego zużycia zasobów.

 

Funkcjonalność

 • wysoka skalowalność

 • konserwacja platformy po stronie dostawcy usługi

 • możliwość automatyzacji poprzez API

 

Technologia

 • Microsoft

 • Amazon Web Services

 

 

 

 

Hybrid Cloud

Połączenie chmury publicznej i prywatnej, łączące ich najlepsze cechy oraz umożliwiające udostępnianie danych pomiędzy nimi.

Hybryda pozwala użytkownikowi budować niestandardowe rozwiązania, np:

- kolokować część danych do 3S Data Center, a część przenosić do chmury publicznej lub też,

- większość danych przetrzymywać w chmurze publicznej, a centrum danych 3S wykorzystywać tylko do wybranych operacji.

Chmura hybrydowa łączy bezpieczeństwo chmury prywatnej oraz skalowalność chmury publicznej.

 

Funkcjonalność

 • możliwość korzystania z dodatkowych zasobów chmury publicznej

 • optymalizacja kosztów poprzez realizację skokowego zapotrzebowania na zasoby w chmurze publicznej

 

Technologia

 • Microsoft

 • Amazon Web Services

 • VMware

 • Veeam

 

 

 

 

Dedicated Servers

Sprawdź serwery dedykowane w 3S Data Center

 

Serwery dedykowane oznaczają:

 • wybór sprzętu globalnych liderów rynku,

 • dostępność w wygodnym modelu abonamentowym,

 • elastyczna konfiguracja - pamięć, dyski i procesory oraz OS i backup

 • szybkie uruchomienie - sprzęt w konfiguracjach podstawowych czeka w 3S Data Center. W pełni gotowy i dostępny do pracy w ciągu 24h.

 • serwery dostępne w Klastrze 3S Data Center w Katowicach i Warszawie

 • szereg usług dodanych - system operacyjny, backup, telekomunikacja,

 • IT Użytkownika w Strefach Danych Osobowych 3S Data Center - certyfikat Dane Osobowe Pod Kontrolą

 

 

 

 

 

 

 

Backup

Podstawowe zabezpieczenie danych użytkownika, polegające na tworzeniu kopii zapasowych. 3S ma możliwość zabezpieczenia danych zarówno we własnych data center, jak i w lokalnym środowisku użytkownika (onsite, offsite).

Kopia zapasowa chroni przed utratą ważnych danych, dlatego warto zadbać o jakość backupu i utworzyć ją z zgodnie z regułą 3-2-1, która mówi, że dane należy przechowywać w trzech egzemplarzach, na dwóch różnych nośnikach, w tym na jednym poza siedzibą firmy.

Oferowana przez 3S Data Center usługa backupu została zaprojektowana w oparciu o oprogramowanie Veeam. Występuje on w postaci klasycznego Backup as a Service, lub chmurowej Veeam Cloud Connect. Usługa ta pozwala tworzyć kopie zapasowe maszyn wirtualnych w bezpiecznej lokalizacji zewnętrznej, bez potrzeby wdrażania odrębnej, złożonej infrastruktury i ponoszenia związanych z nią kosztów. Funkcja Veeam Cloud Connect udostępnia w pełni zintegrowaną, szybką i bezpieczną metodę tworzenia i przywracania kopii zapasowych z chmury.

Veeam przyznał 3S Data Center status PLATINUM Service Provider3S Data Center jest jedynym partnerem w Polsce o tym statusie

 

 

Do korzystania z usługi niezbędne jest posiadanie jednego z pakietów Veeam, w min. wersji v8:

 • Veeam Availability Suite™

 • Veeam Backup & Replication™

 • Veeam Backup Essentials™

Funkcjonalność Veeam Cloud Connect dostępna jest bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat i uzyskiwania dodatkowej licencji.

Do uruchomienia usługi niezbędna jest jednak subskrypcja usługi 3S VM Cloud Backup u uczestnika programu Veeam Cloud Provider udostępniającego chmurowe repozytorium kopii zapasowych – tą usługę udostępnia właśnie 3S Data Center.

Wystarczy wybrać 3S Data Center jako dostawcę usług współpracującego z firmą Veeam i wskazać prowadzone przez niego repozytorium, do którego mają trafić kopie zapasowe. Bezpieczna transmisja kopii zapasowych w postaci zaszyfrowanych danych odbywa się przez Internet, z wykorzystaniem optymalizacji przesyłu, dzięki akceleracji sieci WAN.

Zobacz Webinar:  BaaS + DRaaS, czyli jak poczuć się pewnie w niepewnych czasach.Funkcjonalność

 • Application aware backup (Oracle, MSSQL, Exchange, Sharepoint, Office365)

 • Automatyzacja weryfikacji odtworzeń

 • Gwarancja poprawności zapisania danych

 • Łatwa obsługa konfiguracji

 

Technologia

 • Veeam Availability Suite

 • Veeam Agent

 • Dell EMC Avamar

 • Dell EMC Data Domian

 • Dell EMC SourceOne Archiving

 

 

 

Replication

Technika ochrony danych polegająca na przesyłaniu danych pomiędzy wybranymi niezależnymi centrami danych wchodzących w skład Klastra 3S Data Center.  Usługa jest dostosowana do konkretnych wymagań biznesowych. Zapewnia prosty i szybki sposób na zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury IT, natomiast samo wdrożenie nie wymaga przestojów systemów produkcyjnych.

Replikacja oznacza tworzenie lustrzanej kopii danych i ich przesyłanie do innej lokalizacji, w momencie gdy zachodzą w nich zmiany. Nie należy mylić jej z backupem, który umożliwia powrót do stanu plików z określonego punktu w czasie.

Stanowi rozszerzenie reguły 3-2-1 do 3-2-1-0, czyli dołożenie elementu Disaster Recovery do usługi backup.

3S Cloud Disaster Recovery to usługa zaprojektowana w oparciu o funkcjonalność Veeam Cloud Connect.

Rozwiązanie Disaster Recovery as a Service (DRaaS) może być testowane wg ustalonego harmonogramu w regularnych odstępach czasu, także w trakcie godzin pracy, bez przerw w działalności środowiska produkcyjnego. Możliwe są 2 podstawowe tryby usługi:

 • częściowe przełączenie wybranych serwerów (partial failover),

 • całkowite przełączenie środowiska klienta do chmury 3S (full failover).

Usługa nie ma ograniczeń w postaci odległości lokalizacji użytkownika od chmury 3S, ponieważ jedyny wymóg do uruchomienia usługi to dostęp do Internetu w lokalizacji użytkownika. Rozwiązanie pozwala na redukcję kosztów operacyjnych oraz kosztów wsparcia środowisk disaster recovery (porównując tradycyjne rozwiązania, które działają np. na poziomie replikacji macierzowej). 

Do korzystania z usługi niezbędne jest posiadanie jednego z pakietów Veeam, począwszy od wersji v9:

 • Veeam Availability Suite™, Veeam Backup & Replication™ lub Veeam Backup Essentials™.

 • jeśli użytkownik nie posiada jednego z w/w pakietów Veeam - jego wdrożenie będzie częścią usługi.

Funkcjonalność Veeam Cloud Connect dostępna jest bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat i uzyskiwania dodatkowej licencji. 

Bezpieczeństwo transferowanych danych zapewnione jest przez szyfrowaną transmisję z wykorzystaniem technologii: SSL/TLS, AES-256 oraz zmiennych kluczy.

3S Data Center zapewnia bezpieczne środowisko klasy enterprise dla serwerów wirtualnych bez potrzeby wdrażania odrębnej, złożonej infrastruktury i ponoszenia związanych z nią kosztów. Usługa i środowisko zapasowe monitorowane jest w trybie 24/7/365 przez zespół NOC (Network Operations Center).

3S Data Center oferuje wsparcie doświadczonych, certyfikowanych inżynierów (m.in. oprogramowania VEEAM, którego jest Platinum Service Providerem), co gwarantuje jakość oferowanego wsparcia.

 

Funkcjonalność

 • Natychmiastowy dostęp do zreplikowanej maszyny, bez przestoju i konieczności odtworzenia,

 • Automatyzacja weryfikacji zreplikowanych zasobów

 • Testowe / częściowe / pełne przełączanie na środowisko Disaster Recovery

 

Technologia

 • Veeam

 

 

Więcej o usłudze Veeam Cloud Connect Replication:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storage

3S Storage to zestaw usług typu Storage as a Service , opartych o profesjonalne, bezpieczne i zdublowane macierze dyskowe umieszczone w 3S Data Center. Przechowywanie danych w profesjonalnym data center, gwarantuje o wiele wyższy poziom bezpieczeństwa, niż własna serwerownia.

Przechowywanie danych w chmurze, gwarantuje użytkownikowi dostęp do jego danych z każdego miejsca i w każdym czasie, pod warunkiem dostępu do sieci Internet. Usługa ta wiąże się z redukcją kosztów poprzez brak potrzeby rozbudowy własnej infrastruktury.

Dzięki światłowodowej sieci 3S, serwery użytkownika mogą korzystać z usługi dokładnie tak samo jak z lokalnych zasobów. 3S dostarcza infrastrukturę i pomoc wykwalifikowanych inżynierów, aby wspierać tworzenie własnych, skalowalnych i elastycznych środowisk IT w oparciu o dostępne komponenty Grupy 3S – nowoczesne data center, własną sieć światłowodową oraz szereg krajowych i zagranicznych punktów styku z innymi operatorami telekomunikacyjnymi. 

Rozwiązanie dostępne jest w dwóch wariantach:

 • 3S Storage –  usługa dostępna przez protokół iSCSI dla użytkowników 3S Data Center poprzez lokalną sieć SAN.

 • 3S OPTI Storage – usługa dostępna przez internet dla wszystkich użytkowników, dostęp przez https za pomocą API zgodnego z S3 Amazon.

Podstawowe zalety 3S Storage:

 • profesjonalne, zdublowane macierze dyskowe – bezpieczeństwo w standardzie,

 • przewidywalność i optymalizacja kosztów utrzymania pamięci masowych – usługa w modelu abonamentowym,

 • bliskość geograficzna i bezpieczeństwo profesjonalnego centrum danych – nieanonimowe data center, dostępne dla Ciebie i Twoich danych – fizycznie i za pośrednictwem dostępnych sieci telekomunikacyjnych,

 • SLA – jakość i odpowiedzialność potwierdzona pisemną gwarancją dostępności usługi,

 • bezpieczna transmisja danych z dedykowanym pasmem – możliwość zamówienia dedykowanej, prywatnej transmisji danych do wykupionej przestrzeni dyskowej, która nie blokuje internetu użytkownika transmisją do usługi 3S Storage,

 • dostęp przez protokół iSCSI (lokalnie w 3S DC) lub https (dostęp spoza 3S DC).

 

Funkcjonalność

 • Dostępność w konfiguracjach: Block / File / Object

 • Dostępny lokalnie z data center lub wprost z sieci Internet

 • Wysoka dostępność

 • Macierze klasy Enterprise

 

Technologia

 • CIFS, NFS, iSCSI, FC, FCoE, S3, VTL

 

 

 

Archiving

Powszechnym sposobem przechowywania danych są taśmy fizyczne oraz wirtualne, a także storage obiektowy (S3)

VTL (Virtual Tape Library) to technologia tworzenia kopii zapasowych danych oparta na wirtualizowaniu aplikacji taśmowej. VTL to inaczej oprogramowanie wirtualizujące bibliotekę taśmową. Rozwiązania VTL zapisują informacje na dyski (zachowując formaty danych używane w środowisku biblioteki taśmowej).

 

Funkcjonalność

 • Długoterminowe przechowywanie danych

 • Zgodność z normami i regulacjami prawnymi

 

Technologia

 • Veeam

 • Dell EMC

 

 

 

 

Office 365

Office 365 to chmurowa usługa subskrypcyjna stanowiąca połączenie najlepszych w swojej klasie narzędzi do nowoczesnej pracy.

Dzięki dobrze znanym aplikacjom, takim jak WordExcel Outlook, PowerPoint czy OneNote współpracującymi z zaawansowanymi narzędziami działającymi w chmurze: OneDrive Microsoft Teams, Office 365 umożliwia wszystkim pracę i udostępnianie zawartości w czasie rzeczywistym, w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

Usługa pozwala również na dostęp do poczty biznesowej Exchange Online, oraz współdzielenie plików poprzez SharePoint Online.

Obejrzyj klip wideo, aby dowiedzieć się więcej o Office 365: 

 

Popularny Skype for Business zastępowany jest przez Microsoft Teams:

 

Teams

 

Microsoft Teams to zaawansowane centrum pracy zespołowej, działające w opraciu o elementy pakietu Office 365.

Rozwiązanie to umożliwia każdemu łączenie się i współpracę na wiele sposobów.

Teams oznacza usprawnienie komunikacji wewnątrz zespołów.

Poprzez interaktywny i intuicyjny interfejs umożliwia m.in.:

 • prowadzenie konwersacji indywidualnych oraz czatów grupowych, równocześnie na wielu platformach (desktop, przeglądarka, mobile),
 • przesyłanie wysokiej jakości głosu i obrazu, w grupie lub @wskazując wybranego uczestnika,
 • udostępnianie obrazu i prezentacji,
 • wymianę dokumentów, zarówno w ramach czatu jak i w zadaniach zespołowych
 • planowane spotkań i prowadzenie kalendarza.
 • równoczesną pracę online na dokumentach wchodzacych w pakiet Office 365.

 

Obejrzyj klip wideo, aby dowiedzieć się więcej o usłudze MS Teams: 

 

Direct Routing, czyli integracja Microsoft Teams z klasyczną telefonią

Spółka 3S jako jedyny operator w Polsce oferuje rozwiązanie umożliwiające podpięcie klasycznej numeracji krajowej, międzynarodowej, a także komórkowej z aplikacją Microsoft Teams

W praktyce oznacza to możliwość dzwonienia bezpośrednio z aplikacji, w taki sposób jak przy zwykłym połączeniu telefonicznym. Usługa działa w dwie strony, czyli oznacza możliwość odbierania telefonów przez aplikację Teams.

Usługa Direct Routing realizowana jest w oparciu o system telekomunikacyjny 3S (własną centralę telefoniczną).

  

 

 

 

Managed OS/DB

Usługa polegająca na zarządzaniu zewnętrzną, powierzoną infrastrukturą (serwerownią) użytkownika. Specjaliści 3S Data Center na podstawie dokonanej wcześniej analizy, optymalizują jej następujące parametry środowiskowe: system zasilania (zużycie prądu, wskaźnik PUE), system gaśniczy, monitoring oraz efektywność chłodzenia.

Analiza, optymalizacja i wsparcie pozwalają właściwie nadzorować urządzenia techniczne. Ciągłe monitorowanie pracy pozwala na wdrażanie udoskonaleń infrastruktury.

Zakres wsparcia przez 3S obejmuje m.in. aktualizację systemu zainstalowanego na serwerach użytkownika, jak i instalację poprawek oprogramowania, nadzór nad wykonywaniem kopii bezpieczeństwa baz danych, reakcję na wykryte ataki przeciwko serwerowi.

Usługa dostępna w trybie 24/7/365.

 

Technologia

 • Microsoft

 • Linux

 • Docker

 • RedHat

 

 

 

 

Monitoring

Usługa, która obejmuje całość lub część infrastruktury użytkownika. Celem monitoringu jest minimalizacja ryzyka awariizapewnienie nieprzerwanej pracy, dlatego prowadzony jest w trybie całodobowym.

Nadzór infrastruktury często pozwala na profilaktyczne podejmowanie działań, jeszcze przed wystąpieniem awarii, tym samym minimalizując ryzyko przestojów w pracy.

W przypadku wystąpienia awarii, monitoring pozwala skrócić czas przywrócenia systemów, poprzez szybkie i precyzyjne określenie źródła problemu.

Usługa dostępna w trybie 24/7/365.

 

Funkcjonalność

 • Monitoring infrastruktury fizycznej w modelu 24/7/365

 • Monitoring obciążenia sieci

 

Technologia

 • Nagios

 • Observium

 

 

 

Licences

Klasyczny model zakupu licencji oprogramowania takich producentów jak Microsoft, Vmware oraz Veeam.

Licencje oferowane przez 3S dzielimy na:

- jednorazowe (sprzedaż usługi)

- abonamentowe, zyskujące coraz większą popularność wśród użytkowników.

 

Warto przypomnieć, iż 3S Data Center znajduje się w gronie 1% partnerów Microsoft posiadających złoty certyfikat w rozwiązaniach Datacenter, Windows and Devices oraz Portfolio Management.

Veeam, producent rozwiązań służących do zapewniania dostępności infrastruktur wirtualnych, przyznał 3S Data Center status PLATINUM Service Provider.

3S Data Center uzyskał również status VMware Enterprise Service Provider.

 

 

 

 

Security

Środowisko IT, zbudowane przez 3S Data Center, oparte o kompleksowy system zabezpieczeń oraz dostosowane do potrzeb użytkownika.

Od momentu wdrożenia systemu, 3S Data Center może zarządzać środowiskiem IT oraz dbać o najwyższą i zawsze najbardziej aktualną ochronę poprzez monitoring w trybie 24/7/365proaktywne działania poprzez zespół dyżurnych inżynierów.

Przy budowie systemów zabezpieczeń 3S Data Center stosuje własne rozwiązania jak i korzysta z rozwiązań komercyjnych, budując unikalne rozwiązania hybrydowe.

Trzeba też pamiętać, że „security” to nie tylko bezpieczeństwo fizyczne, ale także systemowe i sieciowe, które proponujemy w formie 3 wariantów usługi SKANERA PODATNOŚCI:

 • 1) Skanowanie typu Black-box na publiczne adresy IP:
  Skaner podatnościowy przeskanuje adresację publiczną przypisaną do usług klienta. Skan taki wykaże możliwe luki w zabezpieczeniach, które na pewno są widoczne od strony sieci Internet.
  Nie daje on jednak pełnego obrazu zagrożenia ponieważ "po drodze" mogą znajdować się urządzenia typu Firewall, IPS, Web Application Firewall (WAF) zabezpieczające docelowe serwery na których są uruchomione aplikacje / bazy danych klienta etc.

 • 2) Skanowanie typu Gray-box na adresację IP wewnętrzną:
  Aby przeprowadzić skanowanie, niezbędne jest "ominięcie" wszystkich zabezpieczeń (Firewalle, IPSy, WAFy itp) znajdujących się przed serwerami. Celem jest tutaj uzyskanie pełniejszego obrazu możliwych wektorów ataku.
  Niezbędne jest utworzenie tunelu IPsec VPN czyli szyfrowanego kanału do przesyłu danych który umożliwi naszemu skanerowi wejście bezpośrednio do Waszej sieci LAN.
  Taki skan dostarczy więcej informacji o możliwych lukach w zabezpieczeniach ponieważ zweryfikuje również te podatności, przed którymi chronił nas Firewall, IPS, WAF.

 • 3) Skanowanie typu White-box:
  Skanowanie to daje pełny obraz możliwych podatności na systemach. Dzięki tunelowi IPsecVPN oraz dostępowi do systemów operacyjnych (niezbędne jest utworzenie tymczasowych kont wysoko-uprzywilejowanych typu Administrator / root, lub przygotowanie zestawu kluczy SSH dla systemów Linuxowych). Skaner jest w stanie wylistować pełną listę wersji oprogramowania zainstalowanego na serwerach wraz z wykazem podatności ujawnionych w bazach CVE. Ponadto sprawdzana jest konfiguracja całego serwera w celu zidentyfikowania możliwych zagrożeń.


  Po wykonaniu skanowania jest przygotowywany raport z wykazanych zagrożeń wraz z zaleceniami.

 

Funkcjonalność

 • Skany podatnościowe infrastruktury użytkownika

 • Weryfikacja konfiguracji systemów pod kątem bezpieczeństwa

 

Technologia

 • Tenable Nessus

   

 

 

 

 

TeleCloud

3S TeleCloud to szeroki zakres nowoczesnych rowzwiązań i zintegrowanych usług telekomunikacyjnych.

Sprawdź telefonię 3S

 

 

 

 

 

Skontaktuj się

Jesteś zainteresowany ofertą Cloud2B? Zostaw nam swoje dane

 
1
2
3
× Ważne: strona wykorzystuje piliki cookies.+
Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Dane osobowe.